Sint Antonius (Peer)

Aan de rand van het centrum van Peer ligt residentie Sint Antonius. Dit project omvat 3 gebouwen met 26 wooneenheden. Aangezien het een vernieuwbouwproject betreft, werden de werken in verschillende fasen uitgevoerd. Na het realiseren van de blokken Y en P verhuisden de bewoners van de bestaande gebouwen naar de nieuwbouw. De oude blokken maakten daarna plaats voor de nieuwe blokken X en Z.

Future Clima realiseerde voor dit project een klimatisatie door middel van betonkernactivering. Ze kozen in samenspraak met Ecompany in Sint Antonius voor zeswegventielen, drukonafhankelijke kranen, voelers en energiemeters.

Om een eenvoudige integratie van alle parameters mogelijk te maken en een eenvoudige inregeling van het systeem te garanderen, werd er geopteerd voor uitlezing op Modbus.