Wat we doen

Bij Ecompany kan u terecht voor oplossingen met betrekking tot energiemeetsystemen, sensoren en regelapparatuur.

Wij bieden meters aan voor elektriciteit, warmte, koeling, water en gas en hebben verschillende oplossingen voor het automatisch uitlezen en monitoren van de meterdata.

Verder hebben we klepaandrijvingen, regelkleppen en sensoren in ons gamma die uitdagingen voor comfort en energie oplossen, feilloos presteren en uw vertrouwen verdienen door een lange en productieve levensduur.

Energiemeters

Ecompany heeft een systemen voor het meten van elke energiestroom: warmte, koeling, water, gas en elektriciteit.

WARMTE

In een verwarmingscircuit is het mogelijk om op elk niveau (per gebouw, verdiep, wooneenheid, radiator) een exacte meting te doen van het warmteverbruik. Ook voor de industrie is het nuttig te weten waar de grote verbruikers zitten. Dit gebeurt door het plaatsen van een warmte- of caloriemeter.
Het kennen van de exacte verbruiken stelt u in staat correct te factureren en te investeren in energiebesparende oplossingen.

KOUDE

Hier wordt hetzelfde meetprincipe gebruikt als bij een verwarmingsinstallatie, maar dan omgekeerd. Door het koelen van de ruimte zal de temperatuur van het medium (vaak water) in de retour hoger liggen dan in de vertrekleiding. Koeling verbruikt veel energie en is dus per definitie een grote kost.

GAS

Zowel voor residentiële als industriële toepassingen heeft Ecompany een gepaste gasmeter.

U kan kiezen voor een balgenmeter, rotormeter (verdringingsmeter) of turbinemeter. Met G-ranges van G2,5 tot G10000 voor zowel natuurlijk gas als biogas vindt u bij ons de geschikte gasmeter die desgewenst MID-gekeurd kan zijn.
In combinatie met een EVHI (volumeherleidingsinstrument) kan u een druk- en temperatuurcorrectie uitvoeren om zo een exacte meting van het genormaliseerd volume te bekomen.

WATER

Naast een warmte- of koudemeting wordt in veel gevallen ook het waterverbruik gemeten. Ecompany heeft voor zowel koud als warm water oplossingen in huis en dit voor elke diameter en elk debiet. Wij bieden watermeters met verschillende meetprincipes; mechanisch, ultrasoon en elektromagnetisch. Ook op het gebied van communicatie zijn er tal van mogelijkheden.

ELEKTRICITEIT

Elektriciteitsmeters (of kWh-meters) geven het geconsumeerde en geproduceerde elektrische vermogen van een bepaalde gebruiker weer, maar ook het reactief vermogen en de cos φ kan van belang zijn. Ecompany biedt zowel monofase als driefase (direct of indirect, bidirectioneel en MID-gecertifieerd) elektriciteitsmeters aan, weerom met de nodige communicatie mogelijkheden. Alle meters zijn MID-gecertifieerd en dus goedgekeurd voor facturatie.

Gemotoriseerde kranen

Ecompany verdeelt gemotoriseerde klepaandrijvingen, kogelkranen en regelafsluiters van Belimo. Belimo is een Zwitsers merk dat sinds decennia een wereldspeler is voor deze gemotoriseerde componenten. Recent is het gamma aangevuld met sensoren. Zowel de motoren als de sensoren communiceren via een busprotocol.

In elke moderne nieuwbouw en renovatie zijn componenten van Belimo nodig. Bij Ecompany vindt u de expertise om deze te selecteren en aan te bieden.

Omgevingssensoren

Ecompany helpt u met het monitoren van uw binnenklimaat, luchtkwaliteit en bezetting dankzij omgevingssensoren.

De uitlezing gebeurt automatisch, draadloos of bekabeld.

Ons assortiment van sensoren maakt een (energie)geoptimaliseerde werking alsook een monitoring van de luchtkwaliteit mogelijk en garandeert compatibiliteit met alle belangrijke gebouwbeheersystemen.

Hoogwaardige en betrouwbare sensoren garanderen de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de gemeten sensorwaarden.

CO2, VOC EN OMGEVING

Luchtkwaliteitssensoren, zoals sensoren voor CO2 en VOC (vluchtige organische verbindingen), bewaken de binnenluchtkwaliteit en kunnen leiden tot meer comfort en een maximale energiebesparing in alle gebouwen.

GELUID

Een nauwkeurige meting van het geluidsniveau is van belang voor het optimaliseren van bepaalde omgevingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om scholen, bibliotheken, scholen en andere gelijkaardige gebouwen. Hier zijn nauwkeurige metingen nodig om geluidsniveaus te monitoren zodat er maatregelen genomen kunnen worden tegen geluidsoverlast.

BEWEGING EN AANWEZIGHEID

Bewegings- en aanwezigheidssensoren worden ingezet voor het optimaliseren van de werkplek, maar ook voor facilitaire dienstverlening en in slimme gebouwen.

Een bewegingssensor faciliteert werkplekbeheer en het opstellen van statistieken. Hij kan ook bijdragen aan het uitbouwen van slimme gebouwbeheerssystemen door het registreren van bijvoorbeeld kamerbezetting.

TEMPERATUUR EN RELATIEVE VOCHTIGHEID

Nauwkeurige en betrouwbare metingen van temperatuur zijn essentieel voor optimaal gebouwcomfort en energie-efficiëntie.

Ideale luchtvochtigheidsomstandigheden zijn ook belangrijk om een optimaal comfort in een gebouw te garanderen en zijn belangrijk voor de gebouwinfrastructuur, productieprocessen, opgeslagen goederen of kunstwerken.

Gecombineerde sensoren voor temperatuur en vochtigheid bieden een flexibele en kostenbesparende oplossing.

Uitlezing

De uitlezing van gegevens wint meer en meer aan belang in de hedendaagse toepassingen. Ecompany heeft verschillende oplossingen voor het automatisch uitlezen, centraliseren, visualiseren en factureren van meterdata. Zowel voor kleine als grote projecten hebben we systemen op maat.

Naargelang de wensen van de klant kunnen de gegevens ter plaatse of vanop afstand uitgelezen worden. Dit kan via bekabelde of via draadloze systemen. De producten in ons gamma maken gebruik van een ruime variatie aan communicatieprotocollen; puls, (wireless) M-Bus, Modbus, Bacnet, LoRaWAN, …

Vervolgens zijn er ook voor het centraliseren, loggen en exporteren van de gegevens een waaier aan mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld  via e-mail, via GSM/GPRS of via gateway (MQTT, HTTPS, JSON, REST, BACNET, …). Op deze manier kan u de gegevens eenvoudig zelf beheren of integreren in uw gebouwbeheersysteem en ze gebruiken voor visualisatie, monitoring en facturatie.