EPC-NR

Energieprestatiecertificaat Niet-Residentieel

Op 1 januari 2023 werd het EPC NR ingevoerd. Dit certificaat wordt verplicht voor gebouweenheden, zoals kantoren, handelszaken en onderwijsinstellingen.
De komende jaren worden de verplichtingen die hier aan vasthangen geleidelijk uitgebreid. Wat zijn nu deze verplichtingen zijn en wie moet eraan voldoen?
We zetten alle info voor u op een rijtje.

Wat is het EPC (NR)?

Het EPC Niet-Residentieel (NR) is een certificaat dat de duurzaamheid van een niet-residentieel gebouw beoordeelt en aanbevelingen biedt voor het verbeteren van de energieprestaties.

EPC

Nog voor het invoeren van de EPC-plicht voor niet-residentiële gebouwen, was er al het Energieprestatiecertificaat voor residentiële gebouwen. Dit certificaat geeft weer wat de energiezuinigheid van een gebouw is en biedt informatie over mogelijke verbeteringen.
Dit doet het aan de hand van het toekennen van een energiescore, gebaseerd op het jaarlijks gecalculeerd energieverbruik per m2. Op basis van deze score wordt er een energielabel toegekend, gaande van F (energieverslindend) tot A+ (heel energiezuinig).

Niet-Residentieel

Ook het EPC NR is een officieel document dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Het certificaat wordt afgegeven na een grondige evaluatie van verschillende energie-efficiëntieparameters van het gebouw, zoals isolatie, ventilatie, verwarmingssystemen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
Zowel de energiescore als het energielabel zijn voor het EPC NR eveneens belangrijk, maar de opbouw ervan verschilt van het EPC.

Parameters

Het energielabel op het EPC NR wordt uitgedrukt als een percentage dat de koolstofneutraliteit van het gebouw aangeeft. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen lokaal opgewekteen verbruikte hernieuwbare energie en het totale energieverbruik. De labels variëren van A (100% koolstofneutraal) tot G (geen hernieuwbare energie). Naast het energielabel bevat het EPC NR vrijblijvende aanbevelingen voor het optimaliseren van de energieprestaties. In tegenstelling tot het EPC voor residentiële gebouwen is het EPC NR maar vijf jaar geldig.

Op deze manier biedt het EPC NR zowel de huidige eigenaar als
potentiële kopers of huurders essentiële informatie over de verwachte energiekosten en de milieuvriendelijkheid van het gebouw, waardoor ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Tijdlijn van de implementatie

2023

Vanaf 1 januari 2023 is een niet voor bewoning bestemde gebouwunit verplicht om een EPC NR te hebben bij verkoop, erfpacht, recht van opstal of het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst
Vanaf 1 mei 2023 wordt deze verplichting uitgebreid naar alle notariële overdrachten van volle eigendom.

2024

Vanaf 1 januari 2024 moeten alle gebouweenheden van openbare gebouwen en overheidsgebouwen een EPC NR hebben. Het EPC Publiek zal vanaf dan niet meer voldoende zijn.
Voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250 m2 geldt bovendien een uithangplicht.
Uitzondering voor kleine niet-residentiële publieke gebouwen: om aan de uithangplicht te voldoen, kan tot uiterlijk 1 januari 2025 een EPC Publiek gebruikt worden, op voorwaarde dat de metingen opgestart zijn voor 1 januari 2023 en dat het EPC uiterlijk op 1 februari 2024 werd ingediend. Nadien kan enkel nog een EPC kNR of een EPC NR gebruikt worden.

2025

Vanaf 1 januari 2025 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan of gelijk aan 1.000 m² een EPC NR hebben, ongeacht overdracht of verhuur.

2026

Vanaf 1 januari 2026 moet elke grote niet-residentiële gebouwunit met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1.000 m² een EPC NR hebben, ongeacht verkoop (of andere overdrachten) of verhuur.

2028

Vanaf 1 januari 2028 moeten alle grote gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen (behalve voor gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs) over een geldig EPC NR beschikken, waaruit blijkt dat minimaal een label E behaald wordt.

2030

Vanaf 1 januari 2030 moet elke grote niet-residentiële eenheid over een geldig EPC NR beschikken, waaruit blijkt dat minimaal een label E behaald wordt.

Hoe verkrijgt een gebouw een gunstig EPC NR?

Om ervoor te zorgen dat een gebouw een goede score krijgt, is het belangrijk dat de verschillende actoren hun steentje bijdragen.

Studiebureaus

Voer grondige analyses uit om het energiegebruik te optimaliseren en implementeer aanbevelingen uit het EPC NR.

Bouwheren

Betrek energie-efficiëntie in het bouwproces om te voldoen aan de EPC NR-vereisten.

Projectingenieurs

Integreer duurzame technologieën in ontwerpfases om een positieve invloed op het energielabel te hebben.

HVAC-installateurs

Optimaliseer verwarming, ventilatie en airconditioning voor een beter EPC NR-resultaat.

Gebouweigenaren

Zorg dat het EPC NR aanwezig is en zie toe op de verplichte vermelding in advertenties. Controleer of er minstens een jaarlijkse uitlezing van de meterstanden gebeurt.

Syndici

Zorg voor naleving van EPC NR-vereisten bij verhuur en verkoop van gebouwen. Organiseer een jaarlijkse uitlezing van de meterstanden.

Ontdek meer info op basis van jouw profiel:

Ik ben een …

Meer weten?

Wil je graag zelf alles in detail nalezen? Dat kan op de website van de Vlaamse Overheid.