Muntcentrum (Brussel)

Het Muntcentrum is een groot kantoorgebouw gelegen in het centrum van Brussel. In dit gebouw meten we gas, warmte, koude en water.

Het Muntcentrum heeft een stookruimte met 4 ketels. Deze ketels voorzien meerdere klanten van warmte. In deze stookruimte meten we zowel het gas met behulp van een rotatieve gasmeter als de warmte geproduceerd door de ketels. We meten ook de distributie van deze warmte tussen de verschillende gebruikers met behulp van ultrasone energiemeters.

Het Muntcentrum heeft ook een productie van gekoeld water, bestaande uit 3 koelmachines en 2 warmtepompen. In dit kader meten we de geproduceerde thermische energie met behulp van ultrasone en elektromagnetische meters.

Tot slot meten we het algemene waterverbruik, evenals het waterverbruik van verschillende gebruikers en de koeltorens.

De communicatie die op de site wordt gebruikt, is M-Bus.