Resiterra (Leuven)

In het hartje van Leuven bouwt Resiterra aan een nieuw stadsontwikkelingsproject. De Hertogensite is een van de grootste binnenstedelijke stadsontwikkelingen in Vlaanderen. Het wordt een duurzame stadswijk met een evenwichtige mix van woonvormen die tegemoetkomt aan verschillende doelgroepen: van starters en gezinnen tot zorgbehoevende en oudere bewoners.

Samen met installateur Huygen en Van Ende heeft Ecompany de energiemeters in verschillende fases en bouwonderdelen geleverd, alsook de automatische uitlezing van de verbruiken. Zowel warmte als koude worden in detail gemonitord door Open Motics. Op deze manier dragen we ook bij aan de duurzaamheid van deze nieuwe stadswijk.