Op weg naar een conforme collectieve stookplaats

De Vlaamse en Europese wetgeving leidt ons naar steeds energiezuinigere gebouwen. Zowel wat betreft energiebronnen als wat betreft energieverdeling werden richtlijnen opgesteld. We maakten een overzicht van enkele belangrijke mijlpalen.

 

2016
  • Verplichting om elk gebouw met minstens twee (woon)eenheden uit te rusten met individuele verbruiksmeters die het energieverbruik van het warm tapwater en de verwarming meten.
2020
  • Vaste regelgeving over hoe de kostenverdeling moet gebeuren bij een centrale bron voor verwarming, koeling of warm tapwater moet gebeuren in gebouwen met meerdere verbruikers.
  • Nieuw geïnstalleerde meters moeten vanop afstand raadpleegbaar zijn. Gebruikers moeten minstens halfjaarlijks informatie otvangen over hun verbruik.
2021
  • Start uitstap uit fossiele brandstoffen voor nieuwe grote projecten. Een aardgasaansluiting is enkel nog toegestaan in heel specifieke gevallen.
  • Sinds begin 2023 vallen alle nieuwbouwprojecten met 5 of meer wooneenheden en niet-residentiële gebouwen hier onder.
2022
  • Daar waar op afstand uitleesbare meters zijn geïnstalleerd, moeten de verbruiken op maandbasis aan de gebruiker meegedeeld worden.
2027
  • Elke meter moet vanop afstand uitleesbaar zijn. Meters die niet op die manier uitgelezen kunnen worden, moeten vervangen worden.

 

Zeker zijn dat de installatie van uw renovatie- of nieuwbouwproject conform is? Ecompany adviseert en assisteert u met kennis en oplossingen op maat.

Contacteer ons vandaag nog!

 

Bronnen

vreg.be/warmte-en-koude
vreg.be/kostenverdeling
vlaanderen.be/aardgasaansluitingen
europa.eu/energy-efficiency-directive