Een nauwkeurige meting van het geluidsniveau is van belang voor het optimaliseren van bepaalde omgevingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om scholen, bibliotheken, scholen en andere gelijkaardige gebouwen. Hier zijn nauwkeurige metingen nodig om geluidsniveaus te monitoren zodat er maatregelen genomen kunnen worden tegen geluidsoverlast.

Producten

  • ERS Sound

    De ERS Sound is een geavanceerde indoor LoRaWAN -ruimtesensor voor het meten van het binnenmilieu.

    Meer info