Gas

Balg- , rotor - en turbinetellers

Residentiële of industriële gastellers, Ecompany heeft voor al uw gastoepassingen een gepaste oplossing in huis. Naargelang de toepassing kan u kiezen tussen een verdringingsmeter (rotor meter) of een turbine meter. Met G-ranges van G2,5 tot G10000 voor zowel natuurlijk gas als biogas vindt u altijd de geschikte gasteller die desgewenst MID-gekeurd zijn.
In combinatie met de MacBAT IV kan u een druk, en temperatuur correctie uitvoeren om zo een exacte meting te bekomen van het verbruik in Nm3.

Producten