Een belangrijke stap naar energiezuinigere gebouwen: het EPC NR

Vanaf 1 januari 2023 moet elk niet-residentieel gebouw bij overdracht (verkoop, erfpacht, opstalrecht, …) en verhuur verplicht beschikken over een EPC NR.
Dit is een energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen.
Dit certificaat verschaft inzicht in de energie-efficiëntie van gebouwen zoals kantoren, scholen, winkels en ziekenhuizen, en geeft aan welke maatregelen nog genomen dienen te worden om deze te renoveren tot koolstofneutrale gebouwen.

Dat is nog maar de eerste stap want vanaf 1 januari 2024 moeten alle gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen beschikken over een EPC NR. De volgende stap is dat vanaf 1 januari 2025 elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m² over een EPC NR moeten beschikken, ongeacht overdracht of verhuur. Vanaf 1 januari 2026 is dit ook geldig voor gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m2.

Het EPC NR omvat twee complementaire onderdelen, namelijk de energiescore en het energielabel (variërend van G tot A) welke de energieprestatie weergeeft op een schaal van rood (slecht) tot groen (goed). Bovendien bevat het EPC NR aanbevelingen over mogelijke maatregelen om de energie-efficiëntie van het gebouw verder te verbeteren. Het opvolgen van deze aanbevelingen is niet verplicht, maar dient slechts als richtlijn.

Een eerste belangrijke stap in het proces is meten, want zeker op vlak van energie geldt: meten is weten. Want door het in kaart brengen van het energieverbruik van een site, kunnen er gerichte maatregelen genomen worden om verdere stappen te ondernemen in de richting van energiebesparing.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het verplicht is voor de EPC NR om de meterstanden die nodig zijn voor de bepaling van het hernieuwbare aandeel, minstens een keer per jaar te registeren. Deze jaarlijkse meteropnames kunnen worden uitgevoerd door een energiedeskundige type D of door een interne medewerker, zoals een gebouwbeheerder.

Élke meter die de hoeveelheid energie meet die de gebouweenheid binnenkomt, verlaat en/of lokaal wordt opgewekt en verbruikt, kan van nut zijn voor het EPC NR. De meest voorkomende stromen zijn gas, elektriciteit, warmte en stookolie. Ecompany heeft verschillende oplossingen in het gamma die u hierbij kunnen helpen. We bieden diverse opties aan voor het verzamelen van deze gegevens, zowel bedraad als draadloos, zodat u jaarlijks de benodigde data kunt registreren.

Contacteer ons voor uw project en we bekijken samen uw noden en de oplossingen die we kunnen bieden.